Wat

Urby Stadshistorie verricht onderzoek, publiceert en geeft advies op het gebied van stads- en stedenbouwgeschiedenis. Het bureau werkt vanuit een interdisciplinaire invalshoek, waarbij inzichten uit verschillende cultuurhistorische disciplines worden gecombineerd in een samenhangend verhaal over de geschiedenis van een stad, dorp, wijk, straat of gebouw.

U kunt bij Urby Stadshistorie terecht voor:

– Cultuurhistorisch onderzoek naar een bepaalde stad of dorp, of op kleinere schaalniveau’s naar een bepaalde wijk, plek, straat of gebouw. Dit onderzoek kan naar keuze uitmonden in een boek, een rapport of een artikel.

– Cultuurhistorische verkenning van de ruimtelijke kwaliteiten van een bepaald deel van de stad of het dorp. Deze verkenning mondt uit in een waardestelling met eventuele aanvullende (beleids)adviezen.

– Het schrijven en/of publiceren van teksten ten behoeve van brochures, verkoopfolders of andere informatievoorziening. Het kan bijvoorbeeld gaan om een historische paragraaf voor een nieuwbouwproject, een bijdrage aan een (museale) tentoonstelling, of een bijdrage aan een evenement met een stadshistorische dimensie.

– Het verzorgen van rondleidingen of excursies in Nederlandse steden. Verschillende bestemmingen en doeleinden mogelijk. Gewoon ter ontspanning of als studiedag met een bepaald onderwerp. In overleg is veel mogelijk.